~All About Nothing~

Home Theme Ask me anything

Nichi Hodgson ‘Przywiązana’ (via polskie-zdania)

Potem zasypialiśmy wtuleni w siebie jak para zadowolonych kociaków, a ja nie mogłam się nadziwić, jakie to szczęście, ze go spotkałam.

Janusz Leon Wiśniewski ‘Bikini’ (via polskie-zdania)

Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.

Richard Paul Evans ‘Kolory tamtego lata’ (via polskie-zdania)

Mierzę czas według tego, kiedy jestem z Tobą albo ostatnio byłem z Tobą, albo kiedy znów będę z Tobą.

(via bezdusznosc)

(Źródło: kapsel-od-heinekena, via smutneoczy)

Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter